toegankelijkheidsverklaring

De website voldoet gedeeltelijk aan de gestelde toegankelijkheidseisen. Ons doel is dat onze digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Ook als ze een beperking of bepaalde voorkeuren hebben. In onze uitgebreide toegankelijkheidsverklaring kunt u precies lezen hoe toegankelijk deze website is. Daar staat ook welke maatregelen wij nemen om aan onze plicht te voldoen.